17 februari 2019

Uitreiking eerste CDAV Award

Het CDAV heeft op het partijcongres van 9 februari de eerste CDAV award uitgereikt aan Ruth Peetoom. Deze Award is door het CDAV in het leven geroepen voor een persoon, vrouw of man, die zich binnen de partij extra heeft ingezet voor de participatie van vrouwen op alle niveaus binnen de partij. De Award, een groene schoen met hoge hak op een rots, is het symbool van een zelfbewuste vrouw die op een rots staat en uitkijkt op de wereld om haar heen en daar met kennis, kunde en vaardigheden de verbinding mee maakt. Een mooi symbool waar we binnen het CDA nog heel hard aan moeten werken. Niet alleen als CDAV maar in gezamenlijkheid met alle andere geledingen binnen het CDA. Een zaak van vrouwen en mannen. Als CDAV zijn we aan de slag gegaan met vernieuwing. We experimenteren met andere werkvormen, organiseren netwerkbijeenkomsten en proberen op inhoud vrouwen te interesseren voor de politiek. Diversiteit brengt het beste in teams naar boven en daar heeft de politiek, het CDA wel degelijk baat bij. Waarom nu die eerste Award voor Ruth Peetoom. Wel, in de afgelopen jaar is er nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan om het land in te gaan en bij bijeenkomsten van vrouwen te spreken over het belang van diversiteit binnen de partij. Ook bij het zoeken naar geschikte vrouwelijke kandidaten wist zij altijd weer met nieuwe namen te komen. Haar inzet was onvermoeibaar. In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht, wat we dit jaar groots vieren met allerlei bijeenkomsten in het land, was Ruth een van de initiatiefnemers voor het boekje: “Wat komen jullie hier doen”. Dit boekje is vorig jaar zomer gelanceerd op het congres en het CDA was daarmee de eerste politieke partij die op deze manier aandacht heeft geschonken aan 100 jaar vrouwenkiesrecht. Daarnaast heeft Ruth ook geholpen met de start van het CDA vrouwennetwerk Noord Nederland. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, organiseren gezamenlijk inhoudelijke thema bijeenkomsten en bieden zo een breed platform voor ontmoeting en verdieping. De organisatie wordt steeds door een wisselend samengesteld team op zich genomen. Verder is Ruth een groot pleidooi bezorger voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen binnen de partij. Na het aannemen van een resolutie hierover op het partijcongres van juni 2018 werd er al snel een actieteam ingesteld en eind 2018 resulteerde dit in het actieplan gelijkwaardigheid m/v. Alles overziende is er veel gebeurd en heeft Ruth aan allerlei activiteiten haar bijdrage geleverd. Het is dan wel heel teleurstellend te moeten constateren dat het met de vrouwenparticipatie binnen het CDA niet goed gaat. Het is een stroperig proces van twee stappen vooruit en weer een stap terug. We zullen er met zijn allen blijvend onze schouders onder moeten zetten. Ook al is Ruth nu partijvoorzitter af, ze heeft toegezegd dat ze zich in zal blijven zetten voor vrouwen binnen de partij. We zijn als CDAV heel benieuwd wie de volgende keer de CDAV Award krijgt toegekend. Ik zou zeggen doe je best en maak je sterk voor de vrouwenparticipatie binnen het CDA en wellicht is de Award dan de volgende keer voor jou.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.