16 november 2016

Verslag bijeenkomst CDAV Noord-Brabant, 8 oktober 2016

De verhouding tussen overheid en religie en de nieuwe religieuze verscheidenheid

Thema ALV CDAV-Brabant op 8 oktober 2016

Onlangs won Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld de Jhr mr A.F.de Savornin Lohmanprijs vanwege haar publicaties op het terrein van religie, recht en samenleving. Op een toepasselijke plek - in het Museum voor Religieuze Kunsten te Uden - vertelde Sophie iets over haar vakgebied, waarop ze een belangrijke deskundige en adviseur is. Sophie is lid van het CDAV-Brabant.

Het beginsel van scheiding van kerk en staat is een vraagstuk dat de laatste jaren weer sterk in de belangstelling staat. Waar het vroeger ging om losmaking van de kerk van de staat en dus om meer vrijheid van de kerk ten opzichte van de overheid en andersom, gaat het er nu vaak om dat we zoeken naar de plaats van de godsdienst in de maatschappij.Een belangrijke oorzaak voor de groeiende belangstelling voor het onderwerp scheiding van kerk en staat vormt de sterke opkomst van de islam. Daarom had het CDAV-Brabant Mustafa Amhaouch, CDA Tweede Kamerlid, maar ook vertegenwoordiger van het islamitisch geloof, gevraagd aan de discussie deel te nemen.

Voor de presentatie en het verslag: zie hieronder

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.