01 februari 2013

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst CDAV Zuid-Holland

De afdeling Zuid-Holland van het CDAV heeft haar nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen maandag 21 januari in het Provinciehuis te Den Haag gehouden. Als thema was gekozen voor het onderwerp “De kracht van het maatschappelijk middenveld”

Mede door de aanhoudende sneeuwval was de opkomst gehalveerd ten opzichte van het aantal aanmeldingen. Een domper voor diegene die sneeuw en ijzel hadden getrotseerd was het feit dat de spreekster Madeleine van Toorenburg (CDA-Tweede Kamerlid) op het laatste moment niet in de gelegenheid bleek te zijn om te komen.

Ondanks alle “weer en afzeggings”-perikelen kunnen we toch spreken van een geslaagde namiddag, omdat de aanwezigen graag met de sprekers Marischa Kip (CDA-Statenlid provincie Zuid-Holland) en Petra Groeneweg (wethouder Leerdam) in gesprek gingen over het bovengenoemde onderwerp.

Zoals de dagvoorzitter, Arie Slob,  concludeerde is het hard nodig om ons verder in dit onderwerp te verdiepen.

De volgende bijeenkomst van het CDAV Zuid-Holland is in april  en zal in het teken staan van de themabijeenkomsten, die het landelijk CDAV gaat organiseren in aanloop naar de partijcongressen. Bij de organisatie van deze themabijeenkomsten zal samenwerking worden gezocht met de afdeling Noord-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.