Hanke Bruins Slot

Minister van Buitenlandse Zaken

Over Hanke Bruins Slot                                                                                                                                                     
Ik ben Hanke, 44 jaar, geboren in Apeldoorn en opgegroeid in Winsum, Zeewolde en Ridderkerk. Inmiddels woon ik meer dan de helft van mijn leven in de stad Utrecht. Ik ben getrouwd met Mireille. In mijn vrije tijd loop ik graag hard en doe ik aan gravelbiken. Tot enkele jaren geleden heb ik ook met veel plezier op hoog niveau gehockeyd. 

Professionele carrière                                                                                                                                                
Na mijn studies Staats-en bestuursrecht en Recht, bestuur en management ben ik gaan werken als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar heb ik met veel plezier bijna vijf jaar gewerkt. 

Van jongs af aan wilde ik ook graag militair worden. Daarom besloot ik in 2005 de postacademische opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie te volgen. Daarna ben ik als pelotonscommandant bij de artillerie (Gele Rijders) aan de slag gegaan. In 2008 ben ik op uitzending naar Uruzgan, Afghanistan geweest. Ook ben ik bij de directie Operaties van het Commando Landstrijdkrachten werkzaam geweest. 

Na de val van het kabinet over het voortzetten van de missie in Afghanistan besloot ik te solliciteren als Tweede Kamerlid. Van 2010 tot en met 2019 ben ik onder meer woordvoerder geweest op het gebied van Defensie, binnenlands bestuur, curatieve zorg, sport en medisch-ethische vraagstukken. In 2019 mocht ik op provinciaal niveau aan de slag als gedeputeerde van de provincie Utrecht met de portefeuilles natuur, landbouw, water en bodem, sport en bestuur.

Maatschappelijke betrokkenheid                                                                                                                                
In Afghanistan zag ik wat het voor een land betekent als er geen betrouwbare overheid is en mensen in onveiligheid moeten leven: een hele generatie kinderen zou worden afgesneden van onderwijs en van goede gezondheidszorg. Met de aanwezigheid van de Nederlandse troepen zorgden we ervoor dat de ontwikkelingsorganisaties aan de slag konden om samen met de mensen de provincie op te bouwen. 

Dat maakt dat ik mij heel bewust ben dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook in Nederland dienen we zuinig te zijn op wat we hebben en dienen we te blijven werken aan onze democratie, veiligheid, zorg en onderwijs.

Hoewel ik de landmacht in 2010 heb verlaten, vind ik het belangrijk om mij, als lid van het Nationaal Comité Veteranendag, in te blijven zetten voor de erkenning en waardering  van onze veteranen. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties                                                                                                    
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich onder meer in voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur. Afgelopen jaren heb ik in verschillende rollen als ambtenaar, volksvertegenwoordiger en bestuurder op verschillende plekken in het openbaar bestuur ervaring mogen opdoen. Hierdoor ben ik vertrouwd met het werkveld van het ministerie. Uiteraard vind ik het ook mooi om terug te komen bij het ministerie waar ik ooit mijn loopbaan ben begonnen.

Inmiddels ben ik ruim tien jaar actief in het openbaar bestuur, maar nog iedere dag profiteer ik van de ervaringen en vaardigheden die ik heb opgedaan bij de Koninklijke Landmacht: beslissingen durven nemen, doorzettingsvermogen en vooral het werken in teamverband. “Eén militair is geen militair”, is zo’n beetje het eerste wat je meekrijgt op de KMA. Je hebt elkaar nodig om een doel te bereiken en als bestuurder is dat niet anders. Net zo goed als dat je niet voor jezelf werkt, maar dat je iets voor de ander probeert te betekenen.

De komende vier jaar…                                                                                                                                                      
Wil ik graag samen met anderen werken aan goede randvoorwaarden voor een openbaar bestuur, dat dienstbaar is aan de samenleving, dichtbij mensen staat en slagvaardig kan zijn. Vanuit mijn militaire ervaring is daarbij goed samenwerken, aan draagvlak bouwen en oog hebben voor de omgeving essentieel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.