Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier

Over Karien van Gennip
Ik ben Karien, 53 jaar oud, getrouwd en moeder van vier tienerdochters. Momenteel woon ik in Oegstgeest, na een aantal jaren in Frankrijk gewoond en gewerkt te hebben. 

Mijn ‘roots’ liggen in Den Haag, maar als klein meisje was ik vroeger in de weekenden en vakanties ook vaak te vinden rond de boerderij van mijn opa en oma in Nuenen. Daar heb ik nog altijd warme herinneringen aan. Ik heb van die tijd een aantal waarden opgedaan die belangrijk zijn gebleven in mijn leven: hard werken, gemeenschapszin én genieten van het leven. Mijn ouders hebben mij en mijn twee zusjes opgevoed met het idee dat alles mogelijk is. Of je nu een jongen of meisje bent en waar je wieg ook heeft gestaan, iedereen hoort dezelfde kansen te krijgen en mee te kunnen doen. Die instelling is een rode draad gebleven in de dingen die ik doe. Zorgen dat mensen erbij horen en onderlinge verschillen juist als kracht zien. In mijn vrije tijd sta ik op zaterdag als coach langs het hockeyveld bij het team van m’n dochters en houd ik ervan om een rondje hard te lopen. En te eten met vrienden. Tegenwoordig tijdens corona is het wat anders, maar nog steeds vind ik het heerlijk om even bij te praten. Bij een lekker etentje of tijdens een lange wandeling.

Professionele carrière
De afgelopen tijd ben ik bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ geweest, met vier miljoen leden de op een na grootste ziektekostenverzekeraar. Een hele interessante periode, op het snijvlak van publiek en privaat, zeker met de grote uitdagingen in de zorg. Met een nieuwe strategie, gericht op de toekomst van de zorg, en de rol van coöperaties in onze maatschappij. Voor die tijd heb ik van 2015 tot 2020 als CEO voor ING Frankrijk gewerkt. Ik heb me er daar voor ingezet dat mensen zichzelf kunnen zijn op het werk, omdat ik erin geloof dat mensen op die manier gelukkiger thuiskomen en beter presteren. Maar ook om proberen te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. We hebben daar ook groot ingezet op duurzaamheid. Daarvoor mocht ik bij ING in Nederland Private Banking leiden, en ben ik begonnen als directeur Public and Governmental Affairs.

Werken in ‘Den Haag’ is voor mij niet nieuw, al is het inmiddels een behoorlijke tijd geleden. Zo voerde ik van 2006 tot 2008 als CDA Tweede Kamerlid het woord over Buitenlandse Zaken en de Haven van Rotterdam. De jaren daarvoor van 2003 tot 2007 had ik de eer om als staatssecretaris van Economische Zaken actief te mogen zijn in de kabinetten Balkenende II en III. In die tijd heb ik veel gereisd en van de wereld gezien. Voor deze periode in de politiek werkte ik als directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en in diverse functies bij McKinsey & Company, zowel in Amsterdam als in San Francisco. 

Ik ben als ingenieur in de Technische Natuurkunde afgestudeerd aan de TU Delft, waarbij ik eerst niet kon kiezen tussen Natuurkunde en Nederlands, en heb daarna mijn Master of Business Administration gedaan op INSEAD.

Maatschappelijke betrokkenheid
Al sinds onze jeugd was het eigenlijk een vanzelfsprekendheid om iets voor anderen, voor de samenleving, te doen. Verbinding te maken met mensen die het minder hebben. Dat vind ik nog steeds belangrijk en zal ik blijven doen. Zo ben ik tot aan mijn ministerschap bijvoorbeeld bestuurslid bij Stichting Oranje Fonds. Het zoeken naar sociale verbinding is in deze coronatijd, ook met het vele thuiswerken, alleen maar belangrijker geworden. Daarnaast heb ik me er als vicevoorzitter van de International Chamber of Commerce (ICC) voor ingezet dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen op belangrijke thema’s als duurzaamheid en anti-corruptie. Voordat ik naar Frankrijk vertrok, was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid. Allebei goede doelen, die me na aan het hart liggen: hoe kun je kinderen in minder bedeelde landen een zo goed mogelijke start in het leven geven door ze in een familie op te nemen? En opkomen voor mensen in nood of fragiele situaties, dat blijft cruciaal.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb je letterlijk met iedereen in onze samenleving te maken. Het gaat erom dat mensen op een gelijkwaardige manier mee kunnen doen en een eerlijke kans verdienen. Waarbij diversiteit een kracht is en ieder mens telt. Dat zijn zaken waar ik mij altijd sterk voor heb gemaakt, op alle plekken waar ik zat. Ik geloof in verbinding, in begrijpen waar mensen vandaan komen en samen oplossingen zoeken. Volgens mij is het juist nu belangrijk in gesprek te gaan, met degenen die een andere mening hebben. Maar ook met de ‘stille meerderheid’ die soms wel overschreeuwd lijkt te worden door de uitersten. Die redelijke middengroep wil ik graag weer een stem geven.

De komende periode...
Wil ik mij sterk maken voor een eerlijke arbeidsmarkt waar iedereen mee kan doen en niemand in de steek gelaten wordt. En voor een land waar iedereen zich thuis voelt. Het streven naar gelijke kansen, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt, vormt een rode draad in mijn werk. Ik geloof heel sterk in de drieslag: kansengelijkheid, een vangnet voor als het (tijdelijk) niet goed gaat en het belonen van inzet en prestaties. Door hier op in te zetten wil ik bijdragen aan meer sociale verbinding en een sterke middenklasse als fundament van onze samenleving. 

De coronacrisis blijft ook de komende periode veel uitdagingen met zich meebrengen en veel van ons als samenleving vragen. Er is een vergrootglas gezet op de verschillen tussen mensen, maar ook op de kwetsbaarheden van onze huidige arbeidsmarkt. Het belang van meer onderlinge verbinding, het bieden van meer zekerheden en het verkleinen van maatschappelijke ongelijkheid is daarom alleen maar toegenomen. Oog hebben voor elkaar, zorgen dat mensen erbij kunnen horen. Daar ga ik voor. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.