Vivianne Heijnen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Over Vivianne Heijnen
Ik ben Vivianne, 39 jaar, geboren in Spaubeek in Zuid-Limburg. Opgegroeid in een warm gezin met één broer. Ik heb European Studies en European Public Affairs gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en ben zowel in Maastricht als in Brussel werkzaam geweest. In mijn vrije tijd tennis en wandel ik graag.

Professionele carrière 
De afgelopen 12 jaar was ik actief in de lokale politiek. De eerste jaren als raadslid en fractievoorzitter, later werd ik wethouder en locoburgemeester van Maastricht. Als portefeuillehouder economie, (EU-)regionalisering, wonen, vergunnen en sociale innovatie (zoals burgerparticipatie) heb ik verantwoordelijkheid gedragen voor een breed palet aan onderwerpen. 

Mijn carrière is begonnen in Brussel als lobbyist voor, o.a. ambtenarenpensioenfonds ABP. Vervolgens ben ik gaan werken voor de Universiteit Maastricht, eerst als tutor en vervolgens heb ik ruim acht jaar leiding gegeven aan de Campus van de Universiteit Maastricht in Brussel. Dat heb ik gecombineerd met het fractievoorzitterschap. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
Naast mijn werk als wethouder ben ik bestuurslid van de Stichting vrienden van de Maasgouw school, lid van de raad van advies van de Stichting Vrouwenvoetbal Maastricht en lid van het comité van aanbeveling van de stichting Stap voor Stap. Stichting vrienden van de Maasgouw helpt de Tyltylschool de Maasgouw bij het financieren en/of realiseren van projecten van de school. De Maasgouw is een school in Maastricht voor meervoudige gehandicapte kinderen van 4 tot 20 jaar. Stichting Vrouwenvoetbal Maastricht heeft als doel het stimuleren van vrouwenvoetbal in de regio. Tot slot ben ik lid van het comité van aanbeveling van de stichting Stap voor Stap. De stichting bestaat uit een groep vrijwilligers die zich tot doel stellen geld in te zamelen om voor geselecteerde goede doelen noodzakelijke spullen te kopen en te schenken. Het comité van aanbeveling adviseert de vrijwilligers indien gevraagd. Toen ik nog in Brussel werkzaam was heb ik het Dutch Network Brussels mede opgezet.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Toen ik gevraagd werd om staatssecretaris te worden op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moest ik gelijk denken aan hoe ik mij de afgelopen jaren heb ingezet om Maastricht als stad (en regio) groter te maken door de verbinding met andere regio’s te versterken, zowel nationaal als Europees. De wereld stopt niet aan de Nederlandse grens, en juist daar liggen enorme kansen voor Nederland. Ik ben opgegroeid in een provincie waar Duitsland, België en Luxemburg om de hoek liggen, dichterbij dan Den Haag. Veel Nederlanders werken op of over de grens of in de randstad, maar wonen ergens anders. Juist voor hen zijn goede verbindingen van belang voor een sterke economie en om te kunnen wonen waar je wil. Daar wil ik werk van maken als staatssecretaris. Ook heb ik afgelopen zomer met eigen ogen gezien hoe belangrijk goede (hoog)waterveiligheid in Nederland is. Aangezien we in Nederland vaker extreem weer kunnen verwachten, zal deze ook versterkt moeten worden. 

De komende vier jaar… 
Het nieuwe kabinet staat voor grote uitdagingen, ook op het gebied van vervoer en milieu. Uit het coalitieakkoord spreekt voor mij een grote, maar gepaste ambitie, bijvoorbeeld waar het gaat om (inter)nationale treinverbindingen en investeringen in goede verbindingen tussen stad en regio. Daarnaast zal er ook op andere duurzame vervoersmiddelen ingezet moeten worden. Ik wil mij de komende vier jaar in het bijzonder richten op het versterken van de deze verbindingen tussen (grens)regio’s en de randstad en ons omringende landen. Mobiliteit maakt ontmoeting, ontplooiing en ontspanning mogelijk, versterkt de economie en zorgt ervoor dat we economisch en geografisch meer als één gebied worden gezien. Waar ik mij hard voor ga maken is het op duurzame wijze verkleinen van de reistijden in en om Nederland, met daarbij oog voor grensregio’s, steden en onze buurlanden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.