Ik sta voor een zorgzaam, gelijkwaardig en ondernemend Nederland. Een land waar de zorg past bij de mens, ook voor chronisch zieken, praktisch geschoolden, zwakke gezinnen en mensen met een kleine portemonnee. Ik sta voor een gelijkwaardig land. Iedere individu verdient gelijke kansen binnen onze maatschappij. Mijn doel is om een einde te maken aan de sociale scheidslijnen die resulteren in een 'tweederangsburgers- mindset'. Hierbij denk ik aan mensen met een beperking, verschillende bekwaamheden, diverse culturele achtergronden, LHBTI-gemeenschappen.

Ik denk ook aan de diverse regio's binnen Nederland; voor mij tellen zowel de Randstad als de regio’s die daarbuiten liggen. Ik sta voor een ondernemend Nederland, waar ondernemers goed kunnen ondernemen, zonder onnodige bureaucratie, kosten en regels. Ondernemers verdienen erkenning voor hun waardevolle bijdragen aan de samenleving en hun essentiële rol binnen vele gemeenschappen.

Wist je dat...

  • Frank een slagerszoon is die na ruim 30 jaar weer terugkeerde naar zijn geboorteplaats
  • Frank een achtergrond in het bedrijfsleven heeft en specifieke kennis en ervaring in de zorg. Bovendien ben is hij één van de weinige LHBTI-kandidaten

Voor een zorgzaam, gelijkwaardig en ondernemend Nederland

Bekijk onze andere kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.