06 april 2020

Aangepast vergaderen

Het raadswerk gaat in aangepaste vorm zoveel mogelijk door. Het inloopspreekuur is voorlopig afgelast. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om de raadsvergaderingen digitaal te houden maar wel zo  dat het ook door u gevolgd kan worden.
Vanwege al de onzekerheden die nu op ons afkomen is er afgesproken om dit jaar geen Kadernota te behandelen. Wel zal er een voorjaarsnota komen. De midterm review zal worden behandeld bij de begroting in het najaar. Indien mogelijk zal er voor de zomer nog wel een beschouwing op de midterm review komen 

Ook onze CDA ledenvergaderingen en thema-avonden gaan niet door. En de fractie en het bestuur vergaderen nu digitaal.
Maar u kunt ons nog steeds gewoon mailen en bellen. Gegevens van ons vindt u rechtsboven op deze pagina onder het kopje Mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.