Zorg

Een fijn thuis is voor iedereen van belang. Of het nu gaat om een kind op de basisschool of een oudere buurman of buurvrouw die wat ondersteuning nodig heeft, iedereen moet zich prettig voelen in huis. Voor het CDA is de situatie thuis de basis waar onze samenleving op gebouwd is. Wat willen wij bereiken:

* Onze twee gebiedsteams in Wolvega en Noordwolde zijn voor onze inwoners herkenbaar, vindbaar en gemakkelijk toegankelijk. Wij willen de doorontwikkeling van de kwaliteiten, kennis en kunde binnen de gebiedsteams ondersteunen. Op de langere termijn plukken we de vruchten van de preventie en investering aan de voorkant. Echter ook vandaag leveren we zorg en ondersteuning en juist daarbij willen we inzetten op nazorg. Doen we het juiste en draagt het bij aan langer zelfstandig wonen en werken?

* Jonge ouders en gezinnen bieden we via de gebiedsteams en andere voorzieningen laagdrempelige ondersteuning en begeleiding.

* We zetten in op de aanwezigheid van zorg en ondersteuning voor onze (oudere) inwoners, juist ook in de dorpen. Voor de lokale zorgverlening geldt in Weststellingwerf; prettig oud worden in je eigen leefomgeving en dorp. De alternatieve vervoersvormen tussen dorpen en naar voorzieningen horen hier bij.

* Wij willen goede aandacht voor onze mantelzorgers, ook de (erg) jonge mantelzorgers. Wij zoeken daarbij ondersteuning van mantelzorgvriendelijke werkgevers en samenwerking met zorginstellingen.

* Samen met onze maatschappelijke partners willen we zoeken naar oplossingen voor jeugdproblematiek. We bieden ondersteuning om iedereen kans te geven op een goede toekomst.

* Wij stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen, ook in de kleine dorpen.

* Wij stimuleren projecten en initiatieven gericht op de leefbaarheid.

* Wij stimuleren de functie ontmoetingscentrum door daar bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden aan te bieden, te denken valt aan kerken en verzorgingshuizen.

* We werken aan een gezonde samenleving waarin we iedereen ondersteunen om in z’n eigen wijk of dorp te blijven wonen; jong en oud! Voor (jonge) bewoners met begeleiding willen we de juiste (woon)voorziening realiseren.

* Onze jeugdvoorzieningen en hun bereikbaarheid moeten afgestemd zijn op de verschillende groepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.