Duurzaamheid

We hebben de aarde in bruikleen en willen deze goed doorgeven aan onze kinderen. We moeten daarom behoedzaam omgaan met fossiele grondstoffen en met een duurzame blik naar de toekomst kijken. Minder verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot een lagere CO2-uitstoot en dat is nodig om de verandering van ons klimaat te beperken. Wij gaan voor:

* Lokale initiatieven voor afvalscheiding en hergebruik (circulaire economie).

* Initiatieven voor duurzame energie stimuleren, door middel van een fonds waaruit geld geleend kan worden.

* Openbare ruimten die schoon, heel en veilig zijn en daarmee uitnodigend uitzien in het straatbeeld. Een willen een heroriëntatie op de (kwaliteits)normering gaan voeren.

* Een bomenkaart voor onze gemeente, waarin cultuurhistorische en waardevolle beeldbepalende bomen worden opgenomen inclusief het onderhoud en beheer.

* Voor onze bermen in met name het buitengebied wordt samen met direct betrokkenen een actieplan voor onderhoud opgesteld.

* We willen beleid ontwikkelen voor kleine windmolens.

* Onze rijke cultuur in onze gemeente moet een passende plaats krijgen en behouden binnen onze leefgemeenschap.

* De nalatenschap van Culturele Hoofdstad 2018 moet geborgd worden in de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.