Bestuurlijke zaken

Uitgangspunten:

-- Het uitbouwen van onze bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen de OWO gemeenten
-- Het zijn van een betrouwbare partner in ons relatienetwerk
-- Raad, college en medewerkers binnen de gemeente moeten toegankelijk zijn voor onze inwoners
-- De bestuurskracht is van belang voor onze inwoners en ondernemers en kan leiden tot een takendiscussie (wat doen we wel en wat doen we niet)
-- Ambtelijke samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten
-- De kostenbesparing willen we inzetten voor onze ambities
-- Zorgen voor een gezonde financiële positie als gemeente
-- Zorgen dat we subsidiebronnen binnen Provincie, Rijk en Europa weten te vinden en aan te boren
-- Onze schuldenlast moet binnen aanvaardbare risico’s blijven
-- Door nieuwe wetgeving, anders denken en toepassen van digitale mogelijkheden in alle vormen verandert de rol van de overheid. Uiteindelijk zal de organisatie op deze thema’s kunnen krimpen of kunnen medewerkers anders worden ingezet

Resultaten:
-- Opstellen van een duidelijke visie met een stip op de horizon voor de OWO samenwerking
-- Opstellen van een organisatieontwikkeling met als uitgangspunt een personeelsreductie van 5%
-- Het opstellen van een gemeentelijke subsidiewijzer

Lees meer...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.