Ondernemen

Het midden- en klein bedrijf houdt onze dorpen leefbaar. We zetten in op behoud van het bestaande en op kansen voor nieuwe initiatieven. Wij willen samen werken aan:

* Bedrijven ondernemen, de overheid faciliteert en verbindt.

* Om de economische groei te stimuleren gaan we voor een gezamenlijke agenda van de verschillende ondernemingsverenigingen van onze gemeente.

*  De gemeente faciliteert de startende ondernemers daar waar dit mogelijk is.

* We willen samen met het bedrijfsleven een ondernemerscoördinator, die net als bij de dorpen- en wijken de Stellingwerver smeerolie is voor de contacten en relaties. Zij weten de weg te wijzen naar o.a. Kamer van Koophandel, Ynbusiness, SNN en de FOM.

*  Ambitieuze initiatieven uit het bedrijfsleven en vanuit ondernemerschap juichen we van harte toe. Zo nodig en zo mogelijk creëren we experimenteerruimte.

* Het CDA gunt iedereen de kans om te kunnen werken. Wij gaan werkgevers en ondernemers ondersteunen in het bieden van werkplekken, ook voor mensen waarvoor een baan niet vanzelfsprekend is.

*  Een sterk midden en kleinbedrijf en de agrarische bedrijven zijn van belang voor een vitale leefbaarheid in onze gemeenschap. De mogelijkheden om in de dorpen te starten en te werken worden ondersteund.

* Onze voorzieningen en de winkelgebieden moeten voor een iedereen goed toegankelijk zijn. Samen met ondernemers willen we een vriendelijke, uitnodigende en toegankelijke winkelstraat creëren.

* We willen werk maken van het kernwinkelgebied in Wolvega. Het realiseren van een gedragen visie over de omvang, de inrichting en het gebruik heeft prioriteit.

* In het centrum van Wolvega zien wij ruimte voor een hoogwaardige horecagelegenheid en als onderdeel van de visie op het kernwinkelgebied willen we de initiatieven om dit te realiseren faciliteren.

* Recreatie is een belangrijke bron van inkomsten voor veel mensen in onze gemeente. Initiatieven uit het recreatieplatform die gericht zijn op meer toeristen en werkgelegenheid worden gefaciliteerd.

* Procedures voor gemeentelijke vergunningen verlopen snel en doelmatig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.