Onderwijs

Onderwijs en leren zijn bepalend voor je toekomst. Wij willen kijken of er op een andere wijze gewerkt kan worden aan kwalitatief goed onderwijs op het platteland: door, voor en samen met de dorpen. Want ieder kind verdient een goede school waar hij/zij zich prettig voelt!

* Wij willen dat het onderwijs in onze gemeente goed aansluit op vervolgopleidingen en onze arbeidsmarkt. Samen met het onderwijs nemen we hiervoor onze verantwoordelijkheid en organiseren een afstemmingsoverleg tussen onderwijspartners (en onderzoek), ondernemers en de overheid.

* Wij willen dat leerlingen van het voortgezet onderwijs zich met hun kennis van digitalisering inzetten voor onze ouderen zodat iedereen de verbinding houdt met geautomatiseerde ontwikkelingen.

* Onderwijs is de voorbereiding op de praktijk en dus willen we op basisscholen en in het voortgezet onderwijs ruimte om (op een eigentijdse wijze) aan te haken bij innovatieve plannen uit de samenleving.

* Wij stimuleren en ondersteunen (bestaande) initiatieven die leiden tot het gezamenlijk maken van huiswerk(huiswerk-café), zodat iedereen goede kansen heeft op diploma’s en een startkwalificatie.

* Schaalvergroting en samenvoeging in het onderwijs wordt in beginsel opgevangen op bestaande (zo nodig versterkte) locaties.

* Openbaar en bijzonder onderwijs stimuleren en helpen elkaar, het kind staat voorop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.