Jeugd

Een fijn thuis is voor iedereen van belang. Of het nu gaat om een kind op de basisschool of een oudere buurman of buurvrouw die wat ondersteuning nodig heeft, iedereen moet zich prettig voelen in huis. Voor het CDA is de situatie thuis de basis waar onze samenleving op gebouwd is. Wat willen wij bereiken:

* Niemand mag zich buitengesloten voelen, zeker kinderen moeten altijd mee kunnen doen, ook als hun ouders financiële problemen hebben. Organisaties als Stichting Leergeld werk hebben daarin een belangrijke rol en die steunen we.

* Wij willen goede aandacht voor onze mantelzorgers, ook de (erg) jonge mantelzorgers. Wij zoeken daarbij ondersteuning van mantelzorgvriendelijke werkgevers en samenwerking met zorginstellingen.

 * Samen met onze maatschappelijke partners willen we zoeken naar oplossingen voor jeugdproblematiek. We bieden ondersteuning om iedereen kans te geven op een goede toekomst.

 *We werken aan een gezonde samenleving waarin we iedereen ondersteunen om in z’n eigen wijk of dorp te blijven wonen; jong en oud! Voor (jonge) bewoners met begeleiding willen we de juiste (woon)voorziening realiseren.

* Onze jeugdvoorzieningen en hun bereikbaarheid moeten afgestemd zijn op de verschillende groepen.

 *  In een plattelandsgemeente is de afstand tot voorzieningen doorgaans fors. Wij willen werken aan ondersteuning van initiatieven voor nieuwe, innovatieve vervoersvoorzieningen voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.