Financiën

Uitgangspunten:

-- Geen verhoging toeristenbelasting behoudens de inflatiecorrectie
-- Lastendruk voor inwoners: eventuele stijging beperken
-- Ambtelijke samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten.
-- De kostenbesparing willen we inzetten voor onze ambities.
-- Zorgen voor een gezonde financiële positie als gemeente
-- Zorgen dat we subsidiebronnen binnen Provincie, Rijk en Europa weten te vinden en aan te boren
-- Onze schuldenlast moet binnen aanvaardbare risico’s blijven
-- Door nieuwe wetgeving, anders denken en toepassen van digitale mogelijkheden in alle vormen verandert de rol van de overheid. Uiteindelijk zal de organisatie op deze thema’s kunnen krimpen of kunnen medewerkers anders worden ingezet. 

Resultaat:
-- Als de lastendruk voor inwoners stijgt, moet er een directe koppeling zijn met de uitvoering van werkzaamheden voor de samenleving.
--  Het opstellen van een gemeentelijke subsidiewijzer.

Lees meer...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.