Financiën

De financiën van de gemeente Weststellingwerf zijn verbeterd door de ingezette lijn. Toch moeten we voor de lange termijn de schuldpositie verder verlagen en zorgvuldig omgaan met de uitgaven.

* Wij gaan de lokale belastingdruk niet verhogen.

*  De financiële positie van de gemeente Weststellingwerf moet sterker en meer ruimte bieden voor onze toekomstige generaties. Onze huidige schuldpositie vinden wij te groot en moet worden verlaagd.

* Wij sturen op de afgesproken investeringen.

* Wij maken keuzes in onze ambities op basis van onze financiële ruimte.

* Het verstrekken van subsidies is niet een vanzelfsprekendheid en samenwerken tussen gesubsidieerde instellingen gaan we stimuleren.

* Door nieuwe wetgeving, anders denken en toepassen van digitale mogelijkheden in alle vormen verandert de rol van de overheid. Uiteindelijk zal de organisatie op deze thema’s kunnen krimpen of kunnen medewerkers anders worden ingezet.

* Ambtelijke samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. De kostenbesparing willen we inzetten voor onze ambities.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.