Dorpen en wijken

Uitgangspunten:

-- Weststellingwerf is een fijne gemeente om in op te groeien
-- Ieder kind kan meedoen
-- Aandacht voor opvang in het eigen dorp én gastouders binnen vroeg- en voorschoolse educatie
-- Ondersteuning blijft dichtbij aanwezig: consultatiebureaus, gebiedsteams, Vlechtwerkers in de scholen
-- Slimme spreiding van scholen over onze gemeente, met aandacht voor de afstand naar de school, het soort onderwijs en ten slotte de grootte van de school
-- Met z’n allen wat doen aan eenzaamheid
-- Per jaar 100 nieuwe woningen erbij
-- Bouwen voor starters en senioren
-- Leefbaarheid in de dorpen blijft belangrijk
-- Doorgaan met het omgevingsfonds met projectgelden voor initiatieven en projecten vanuit de dorpen
--Voor de Lelylijn, meedenken over het tracé en aansluiting Wolvega
-- Centrumvisie Wolvega uitvoeren
--Doorsteek vanaf de Heerenveenseweg, achter het centrumplein langs, naar het Achtpilarenplein.
-- Bebording in en rond centra Noordwolde en Wolvega verbeteren 
--Lastendruk voor inwoners: eventuele stijging beperken 
-- Duurzaamheid als geleidelijk proces, iedereen er in meenemen
-- Start met het besparen van energie
-- Samenwerken en het uitwisselen van tips en ervaringen met betrekking tot duurzaamheid en energie
-- De coöperatieve gedachte toepassen op duurzaamheid (bijv. windmolens) 
-- Kleine windmolens
--Bloemrijke bermen drie keer per jaar maaien
-- Goed op onze spullen passen

 Resultaten:

---Ieder dorp een transitieplan warmte.
-- De coöperatieve gedachte met betrekking tot duurzaamheid ondersteunen.
-- Initiatieven voor het vormen van sociale netwerk(en) ondersteunen, met daarbij aandacht voor eenzaamheid.
-- Over een periode van vier jaar, 400 woningen erbij, verdeeld over de kleinere en grotere dorpen.
-- Als de lastendruk voor inwoners stijgt, moet er een directe koppeling zijn met de uitvoering van werkzaamheden voor de samenleving.
-- Een autoluwe/autovrije winkelstraat in Wolvega met een doorgang vanaf de Heerenveenseweg naar het Achtpilarenplein achter het centrumplein langs.

Lees meer...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.