Agrarisch

Onze agrariërs zijn belangrijk voor de toekomst van Weststellingwerf. Zij zijn niet alleen de eigenaren, beheerders en vormgevers van ons landschap, maar vormen ook een enorme kracht in de economische motor van het midden- en kleinbedrijf en de recreatieve sector.

* Wij willen zorg dragen voor een goede afstemming tussen de agrarische sector en gemeenschapsbelangen.

* Wij pleiten voor een programmagerichte portefeuillehouder voor de landbouw.

* Alle belangen moeten afgewogen worden in het veenweidegebied.

* Vanuit een economisch perspectief moeten er mogelijkheden komen binnen de bestemmingsplannen voor agrarische bedrijven.

* Agrarische transporten gaan soms moeizaam samen met overig verkeer. Wij zullen ons inzetten voor het weghalen van conflictsituaties, met respect en betrokkenheid van alle verkeersdeelnemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.