05 november 2019

Begroting 2020-2023 (4) Wonen

Vervolg Begroting
Het CDA vraagt aandacht voor nieuwe samenleefvormen in ons te realiseren woningbestand. Met name in Lindewijk II. We hebben behoefte aan woningen voor starters, voor het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen of woningen waarbij bewust gekozen wordt om samen met ouders en kinderen een huis te delen. Niet alleen bij koopwoningen maar ook in de huursector willen wij hier aandacht voor.   Woningbouw dus, die niet een kloon gaat worden van Lindewijk I.  Maar woningbouw die toekomst gericht is, waarin jong en oud naast elkaar wonen en aandacht voor elkaar hebben. Terugkomend op onze inleiding bij de behandeling van deze begroting:  op onze reis hebben we hofjes gezien waarin kinderen speelden, ouderen met blijde gezichten op hen toekeken en waarin de ouders van kinderen zich gelukkig voelden vanwege naastenliefde. 
Op deze wijze gaan we sociale cohesie tussen generaties stimuleren; door contact en wederkerigheid in een goed woonklimaat. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.