01 oktober 2020

Gebouwen van de gemeente verduurzamen

Als gemeente streven we ernaar om in 2050 alle gebouwen van de gemeente energieneutraal te laten zijn.
Daarmee sluiten we aan bij de landelijke ambitie. Omdat niet alle 28 gebouwen tegelijk aangepakt kunnen worden heeft het college in het Plan van Aanpak gekozen voor een Kernportefeuille. De vijf panden die samen verantwoordelijk zijn voor 64% van het totale gasverbruik en 71% van het elektriciteitsverbruik worden het eerst verduurzaamt. Daarmee valt de grootste milieuwinst te behalen en de lessen die daarvan geleerd worden kunnen weer gebruikt worden voor de resterende panden.

Ook wil men de eerstkomende jaren alleen investeringen doen die zichzelf terugverdienen.
Als CDA hebben wij daar een kanttekening bij geplaatst. Want uitstellen van investeringen omdat ze op dit moment te duur zijn kan mogelijk leiden tot extra kosten in de toekomst. “Als je het doet, kun je het maar beter in één keer goed doen.” De wethouder heeft toegezegd om in die gevallen de beslissing om af te wijken van het college standpunt aan de gemeenteraad over te laten.

Omdat de CDA fractie duurzaamheid zo belangrijk vindt hebben we de wethouder ook gevraagd om ons regelmatig te informeren over de resultaten en de voortgang van het plan. Die rapportage kan dan ook gebruikt worden om aan u allen te laten zien wat de gemeente doet en wat er mogelijk is. De wethouder kwam met het voorstel om dit in de jaarlijkse Klimaat Beleidsbrief op te nemen. En met die toezegging zijn we heel tevreden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.