06 maart 2018

Marcel Bos kandidaat-wethouder Ooststellingwerf

Marcel Bos (42) is beschikbaar als kandidaat-wethouder voor het CDA in buurgemeente Ooststellingwerf. Vanuit die afdeling is het verzoek gedaan aan de inwoner van Wolvega, die op plek drie van de kandidatenlijst in Weststellingwerf staat. Bos heeft het verzoek zorgvuldig afgewogen en besproken met de direct betrokkenen binnen de eigen CDA-afdeling. Hij heeft zich vervolgens positief over deze kandidatuur uitgelaten.

Ondanks de wethouder-kandidatuur is en blijft Marcel Bos in eerste aanleg kandidaat voor het CDA in de gemeenteraad van Weststellingwerf. Mocht blijken dat het CDA Ooststellingwerf een bestuurderszetel in het college kan innemen dan zal de overstap van de gemeenteraad naar het wethouderschap door Marcel Bos worden gedaan.

De ambities voor een bestuurlijke functie zijn voor de omgeving van Bos niet onbekend. Hij heeft ruim tien jaar ervaring in het politiek-bestuurlijk domein als raadsgriffier en strategisch adviseur binnen de lokale overheid. De afgelopen vier jaar heeft hij deze ervaring verrijkt met het raadslidmaatschap in Weststellingwerf. Daar is hij tevens voorzitter van de raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en de Algemene raadscommissie.

Het vertrek van Bos uit de CDA-fractie in Weststellingwerf leidt niet tot een gat. Mocht de kandidatuur leiden tot een wethoudersfunctie in de gemeente Ooststellingwerf, dan kent de kieslijst voldoende kwaliteiten en enthousiaste kandidaten om de kiezers in Weststellingwerf uitstekend te vertegenwoordigen.
,,Onder het motto ‘Samen voor elkaar’ van ons verkiezingsprogramma betekent dit dat we gezamenlijk die uitdaging en ambitie oppakken. Juist met de gemeente waar we nu al mee samenwerken. Vanuit die grondhouding is een stem op Marcel Bos een stem voor het CDA. Als CDA Weststellingwerf zijn we trots op het feit dat binnen onze gelederen de ambitie en talenten zijn, die ingezet kunnen worden in een college van een buurgemeente”, geeft lijsttrekker Frans Kloosterman van CDA Weststellingwerf aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.