01 oktober 2019

Rekenkamer rapport VTH

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de VTH afdeling (Vergunning, Toezicht en Handhaving) die wij samen met Ooststellingwerf en Opsterland hebben.
Het rapport geeft prima aanknopingspunten om het proces, de monitoring en uitvoering te optimaliseren. En de CDA fractie is tevreden dat het college alle aanbevelingen overneemt. 
Toen in Ooststellingwerf het onderzoeksrapport werd besproken heeft de raad van Ooststellingwerf de tekst van aanbeveling 3 aangepast door de zinsnede ‘met behoud van lokale beleidsvrijheid’ toe te voegen. Volgens onze CDA fractie gaat dit echter tegen de aanbeveling in die juist zegt dat de vergunningverlening binnen OWO meer overeen zou moeten komen omdat dat efficiënter werkt. Het komt dan immers de 4 K`s (Kwaliteit, Kostenbesparing, Kwetsbaarheid verminderen, Klantvriendelijk) ten goede.

Blijft over het interview dat de voorzitter van de Rekenkamercommissie heeft gegeven in het Friesch Dagblad, d.d.21 augustus 2019, over het voorliggend onderzoeksrapport. De harde toonzetting die daar door de voorzitter werd gehanteerd heeft ons zeer verbaasd en wij vonden het ook niet gepast.
Het zou goed zijn dat de Rekenkamercommissie in het vervolg een objectieve beoordeling geeft van haar bevindingen en aanbevelingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.