01 juli 2020

Samen Duurzaam Verbinden: Economie

De gezamenlijke inspanning als gemeenten in Zuidoost Fryslân hebben geresulteerd in de toekenning van gelden in het kader van de Retail deal. Het Rijk draagt
€ 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland.
De start van het versterken van het winkelcentrum van Wolvega, waarbij wij als CDA onze Meedenkvisie op de toekomst hebben gegeven, zal eveneens profiteren van deze regiodeal. Wolvega verdient een compact en aantrekkelijk centrum en het is goed om dat samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en andere stakeholders vorm te geven. 
Als het gaat om de economie maken we ons als CDA wel grote zorgen om de transportschaarste van het electriciteitsnetwerk. Dit kan een fiks struikelblok zijn in de verdere ontplooiing van onze bedrijventerreinen. En vooral zal het de energietransitie, met als doel 100% reductie van de CO2 in 2050, enorm kunnen vertragen en frustreren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.