01 juli 2020

Samen Duurzaam Verbinden: OWO

Al vaker hebben wij als CDA aangegeven de OWO samenwerking (tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) te willen intensiveren. Wij zijn van mening dat de drie gemeenten veel meer in gezamenlijkheid haar taken, functies en werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Benoem strategische samenwerkingsonderwerpen. De ervaring leert dat binnen de OWO samenwerking meestal de beleidsmatige functies in de afzonderlijke gemeenten worden ingevuld. Dan worden deze onderwerpen separaat opgepakt en wordt naderhand beoordeelt welke uitvoeringstaken terecht komen in de gezamenlijke OWO backoffice.
Als CDA fracties in OWO verband zijn we van mening dat we de kracht van elkaar beter en efficiënter kunnen gebruiken. Natuurlijk in samenspraak met de raden waardoor ook de democratische legitimiteit wordt geborgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.