01 juli 2020

Samen Duurzaam Verbinden: Sport en cultuur

Als CDA fractie hebben we een aantal punten in onze reis van verbinden benoemd:

In 2019 waren wij de eerste Friese gemeente die een Lokaal Akkoord Sport en Bewegen heeft opgesteld met maar liefst 51 partijen. Een prachtig resultaat van samen duurzaam verbinden.
In deze corona tijd maken we ons als CDA wel zorgen over onze cultuursector. De corona maatregelen hebben een grote impact gehad op deze sector. Niet voor niets heeft minister Engelshoven 300 miljoen vrijgemaakt voor deze sector, waarvan 30 miljoen voor de regio. Daarnaast wil ook de Provincie Fryslân een kwart miljoen in de culturele sector steken.
Laten we vanuit onze gemeente kijken hoe we met deze gelden ook onze culturele instellingen en verenigingen kunnen helpen, want de culturele sector is een verbindend element in onze samenleving die onze steun verdient

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.