11 juni 2019

Startnotitie Afvalstoffenplan

De startnotitie moet leiden tot een nieuw Gemeentelijk Afvalstoffen Plan.
Belangrijkste punt in de startnotitie is de doelstelling vanuit het Rijksuitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof, de zgn. VANG doelstelling, van 100 kilo te verbranden restafval per inwoner per jaar. Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken om deze doelstelling al in 2020 te halen.  Dat gaan wij niet halen maar het college ziet 2022 als een reële datum. Daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. En het plan is om dat samen met inwonerraadpleging op te pakken. 
 
De vorige inwonerraadpleging was in 2017 en heeft maar een beperkte reikwijdte gehad. We hebben opgeroepen om voor dit plan een andersoortige inwonerraadpleging te organiseren. Waarbij het in onze ogen ook niet zo moet zijn dat we 2019 volledig gaan gebruiken voor het maken van plannen en pas in 2020 aan de uitvoering beginnen.

Wat ons betreft beginnen we morgen!
Belangrijk in dit geheel is vooral gedragsverandering en daarvoor is bewustwording heel belangrijk. Als CDA hebben wij het al eerder in deze raad genoemd: ga op excursie naar Omrin. Er is niets dat zo confronterend is als met eigen ogen zien hoe er met ons afval wordt omgegaan. Buitengewoon interessant en leerzaam.  
 
Tot slot noemen we een al benoemd risico, namelijk een stijging van de kosten. Een tariefsverhoging lijkt onvermijdelijk maar de CDA fractie houdt toch graag vast aan het niet verhogen van de woonlasten voor onze inwoners. 

De doelstelling van deze Startnotitie onderschrijven we van harte en we gaan akkoord met het voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.