26 januari 2021

Transitievisie Warmte

In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Een mega-operatie en daarvoor worden nu de eerste stappen gezet.
Eind 2021 moet elke gemeente een eerste Transitievisie Warmte opgesteld hebben.
Het raadsvoorstel was om samen met Ooststellingwerf en Opsterland een Plan van Aanpak op te stellen waarin wordt beschreven wat er in die visie moet komen te staan. Het ging dus om het vaststellen van de procedure.
Onze fractie constateerde tevreden dat alle benodigde, vaak wettelijk verplichte, elementen genoemd werden. En dat er heel veel aandacht is voor het meedenken door onze inwoners. Bovendien vinden we het heel positief dat we dit in OWO verband gaan doen. Want Opsterland (Wijnjewoude) is uitgekozen om mee te draaien in een landelijke pilot. Daar kunnen wij veel van leren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.