30 oktober 2019

Windmolentjes

Een avond over molentjes.
Ja, want zo worden de kleine windmolens (geproduceerd door EAZ) vaak liefkozend genoemd. Logisch, want de maximale masthoogte is slechts 15 meter. En daarmee zijn het kleintjes die amper opvallen in het landschap.
De bijeenkomst die CDA Weststellingwerf organiseerde over die kleine windmolen werd goed bezocht. De heer Albert Jan van der Wal van EAZ gaf uitleg over deze kleine windmolens. Ze wekken ruim 30.000 kW op, voldoende voor zeker 10 huishoudens. Ze passen perfect bij zonnepanelen omdat wind en zon elkaar aanvullen. Daardoor ontstaat er een constante(re) stroomtoevoer en leidt de opgewekte stroom niet tot zogenaamde piekbelastingen waar de netbeheerders problemen mee hebben.
De molens staan in Nederland vooral in Groningen. daar werd toestemming voor plaatsing gegeven. Voorheen mochten er (bijna) geen windmolens in Fryslân geplaatst worden. De huidige coalitie van Gedeputeerde Staten heeft op aandringen van o.a. onze fractie, in het bestuursakkoord opgenomen dat deze kleine molens nu ook in onze provincie toegestaan worden. Echter alleen bij agrarische bedrijven en alleen voor eigen gebruik. Ook mogen er slechts maximaal 3 geplaatst worden op het erf en moet er alsnog gekeken worden of zonnepanelen niet de voorkeur hebben.

Het CDA in Weststellingwerf betreurt dit. Wij zouden graag zien dat het ook voor andere inwoners mogelijk wordt om, gezamenlijk, een molen te exploiteren. Misschien bij een boer op het erf, die er dan 2 plaatst: een voor zijn eigen stroom en een voor zijn buren of op een andere, daarvoor passende locatie.
Ons eigen college heeft hierover inmiddels een brief verzonden naar de Provincie. Binnenkort wordt de tekst van de beleidsregel, waarmee Gedeputeerde Staten van de  Provincie uitvoering geeft aan het voornemen, verwacht in de Provinciale Staten. Die tekst wachten we af. Zo nodig gaan we daar op reageren!

 

(Wist u dat EAZ staat voor Enschede aan Zee? Een verwijzing naar de plaats van ontwerp: Universiteit Enschede en de ontwerpers: studenten... met hun studentenhumor) 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.