CDA Verkiezingsprogramma afdeling Weststellingwerf 2014-2018

HELDER GROEN.  Over VERTROUWEN, VERBINDEN en VERANTWOORDELIJKHEID.

Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit.
De samenleving staat hierbij centraal.

Wij zien onze ideale leefgemeenschap als een goed werkende
gemeenschap, waarin ieder naar eigen vermogen een
passende rol vervult.

Het huidige maatschappelijke stelsel is gebaseerd op regelgeving. Wij
kiezen voor vertrouwen in onze inwoners.

Het CDA zet in op een schone, hele en veilige leefomgeving.

Lees meer...

CDA Landelijk verkiezingsprogramma 2017-2021

KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND

Over:

Waarden & traditie
Eerlijke economie
Familie & gezin
Sterke samenleving
Keuzes voor een beter Nederland.
Zorg voor elkaar

Dit programma heeft niet de pretentie om voor de
komende vier jaar alle mogelijke problemen en uitdagingen te voorspellen en van
een pasklaar antwoord te voorzien. Daarvoor verandert onze wereld veel te snel.
Wel bieden we een fundamentele analyse van wat er vanuit onze christendemocratische
visie op de samenleving mis gaat, beter kan of anders moet. Dat zijn
de grote keuzes die we maken voor het land dat we door willen geven aan onze
kinderen en kleinkinderen.

Lees meer...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.