Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA provincie Groningen sprak Erianne van der Burg de vergadering gepassioneerd toe. Naast dat zij fractievoorzitter en raadslid in Midden-Groningen is namens het CDA, is zij bovenal trotse boerin. Ondersteund door deze hartenkreet van haar, vele andere boeren en de overgrote meerderheid van de vergadering, overhandigde zij de petitie aan de partijvoorzitter Rutger Ploum.

Naast dat ik fractievoorzitter en raadslid in Midden-Groningen ben, ben ik bovenal een trotse boerin op ons bedrijf in Steendam. We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar trots ben ik op de agrarische sector in Nederland, van melkveehouders, akkerbouwers, aardappeltelers, van varkensboeren, groentekwekers, geiten en kippenhouders, enzovoorts.

Ieder is op zijn of haar bedrijf bezig om op een verantwoorde manier hoogwaardig voedsel te produceren, treft daarbij duurzame maatregelen, innovaties en vooral aanpassingen aan de regels. Dat hoort ook bij het ondernemerschap. Na de fosfaatwet was het even weer rustig, aan de oppervlakte, want veel bedrijven zijn nog bezig met de gevolgen van de fosfaatwet en het eind lijkt nog niet in zicht. Maar daar kwam de uitspraak over de PAS (Programma Aanpassing Stikstof) en vervolgens de commissie Remkes met zijn rapport.

Eensgezind trokken boeren naar Den Haag

De sector is niet meer te houden, blijkt uit de gigantische actiedag op dinsdag 1 oktober. Eensgezind trokken de boeren op naar Den Haag om daar hun protest te laten zien en horen. Kippenvel had ik de hele dag. Van de tractoren die oprukten over snelweg en strand, onze Oldambster boeren die door de hekken gingen. En niet alleen ik als boerin had kippenvel, maar ook familieleden, die weten hoe het er op een agrarisch bedrijf aan toe gaat. En de mensen in de sector die onze bedrijven ondersteunen, dat zijn er velen. Ook burgers, die het gevoel wat wij als boeren hebben heel goed begrijpen. Er was steun van een heel groot deel van de bevolking van Nederland.

Over de petitie

We richten ons in deze petitie op de gevolgen de habitatrichtlijn en de natuurbeschermingswet. Maar er zijn meer onderwerpen die onze agrarische leden raken. Die punten zullen ongetwijfeld straks ook nog benoemd worden. Voorzitter, in Nederland wordt gerekend met een maximale stikstofuitstoot van 0,05 mol per ha op bepaalde natuurgebieden. In Duitsland is het maximum 20 mol. Bovendien zijn er in Duitsland heel weinig gebieden die meetellen en in Nederland wel 165! En hoe hoog is de stikstofuitstoot nu werkelijk. Er zijn meetgegevens waar vele vragen bij te stellen zijn. Van mijn vader heb ik altijd geleerd: meten is weten. Dat schijnt nu niet nodig te zijn.

Ik wil nog graag iets zeggen, voor ik de petitie voor lees en aanbied. In de aanloop naar het opstellen van de petitie kwamen er vele reacties die het gevoel onder de CDA-leden duidelijk maken.

Eén wil ik wel voorlezen:

“Ik vind wel dat “mijn” CDA me de laatste jaren erg teleurstelt in de daden voor de landbouw. Ook het gedeelte dat gisteren is uitgekomen (doelend op de brief van de minister) is toch om je de ogen uit je  kop te schamen als je zegt een landbouwpartij te zijn. Ook Jaco Geurts verpakte dinsdag zijn woorden al dermate dat je kon voelen dat we toch gewoon genaaid worden. Vindt het verbazingwekkend dat ze niet dwars voor de sector durven te gaan liggen en alle boeren vrolijk naar FVD jagen.”

Eén van de hartenkreten dus, die we u mee willen geven.

Petitie: ''De druk mag niet van de ketel!''

De uitspraak “De veehouderij in Nederland moet halveren”, is bij de sector als een morele mokerslag aangekomen. In het rapport Remkes worden de oplossingen voor de stikstofproblematiek bovenmatig en onevenredig op de agrarische sector afgewenteld. De toezeggingen van de minister bij de grote protestmanifestatie van afgelopen dinsdag 1 oktober, heeft de zorgen en het wantrouwen bij de sector niet weg genomen.

Aan CDA Partijbestuur, Tweede Kamerfractie en CDA Statenfractie Groningen

Wij, bezorgde agrarisch ondernemers en CDA leden in de provincie Groningen,

Constateren:

  • Dat er in de uitwerking van de Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet binnen Europa grote onderlinge verschillen ontstaan zijn, en door de fijnmazige uitwerking in Nederland nu veel veehouderijbedrijven stagnatie oplopen en zelfs dienen te verdwijnen.
  • Dat Nederland als Deltaland optimale productie omstandigheden heeft en dat deze ten volle benut moeten worden om Nederlandse burgers en burgers wereldwijd van voldoende voedsel te voorzien, en dat Nederland als gidsland wordt gezien. Een toppositie die we willen blijven behouden.
  • Dat het reduceren van de agrarische sector grote economische en sociaal maatschappelijke gevolgen heeft, ook in de vele aanverwante sectoren. (elk agrarisch bedrijf staat voor 10 banen)
  • Dat het onaanvaardbaar is dat de landbouw onevenredig meer stikstofuitstoot moet reduceren ten opzichte van andere veroorzakers als luchtvaart, verkeer, industrie en andere niet-essentiële en duurzame uitstoot als autoracen.

En verzoeken:

  • De uitwerking van de Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet tegen het licht te houden en in overeenstemming te brengen met de ons omringende EU landen.
  • Geen besluiten te nemen, met grote gevolgen voor de agrarische sector, alvorens alle kloppende en reële cijfers -gebaseerd op gemeten waarden- duidelijk in beeld zijn gebracht. (geen gegoochel met cijfers)
  • In dit proces voldoende oog te hebben voor de grote inzet, de forse investeringen die gedaan zijn en de resultaten die tot nu toe bereikt zijn.
  • Dat er voldoende beleid komt, teneinde de innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en de jonge ondernemers weer perspectief en toekomst te bieden.
  • Dat in géén geval het coalitiebelang prioriteit mag hebben boven het in stand houden van een efficiënte  en duurzame voedselproductie welke tevens een sterke pijler onder onze economie is.

 

Haren, 7 oktober 2019                                Ondersteund door de ALV CDA Groningen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.