Het CDA heeft zich in moeilijke tijden sterk gemaakt voor het op orde krijgen van de begroting van de gemeente Midden-Groningen. Dat is gelukt, en dat willen wij zo houden.

De financiële tegenwind heeft ervoor gezorgd dat de gemeentelijke spaarpotten op een minimaal niveau beland zijn. Als er de komende periode meer geld is, willen wij een deel daarvan gebruiken om de gemeentelijke reserves weer op niveau te brengen.

Op het gebied van belastingen zijn wij voor een eerlijke verdeling van de lasten tussen woningen en niet-woningen (bedrijfsgebouwen). Voor het MKB, waaronder de agrarische sector, vinden wij het van belang de tariefverhouding zoals die nu is niet verder scheef te laten trekken ten nadele van ondernemers.

Wij willen dat er, net als de afgelopen periode, een sterke wethouder van financiën komt. Wij willen een wethouder die scherp naar de gemeentelijke begroting kijkt en als het nodig is in het college en de raad waarschuwt voor het uitgeven van geld dat er niet is. Als nieuwe bezuinigingen nodig zijn, willen wij dat doen op een manier die inwoners zo min mogelijk raakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.