Erianne van der Burg

Wethouder

Erianne van der Burg is boerin in Steendam, samen met haar man en zoon heeft ze een moderne duurzame melkveehouderij. Daarnaast is ze bestuurlijk actief bij o.a. Districtsraad Groningen van coöperatie FrieslandCampina. Sinds 25 april 2024 is ze tijdelijk wethouder voor de gemeente Midden-Groningen. De afgelopen jaren was ze fractievoorzitter van het CDA Midden-Groningen en had ze de portefeuilles Onderwijs, Economische Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Natuur en Landschap en Cultuur. "Ik vind het belangrijk dat in een plattelandsgemeente ook boeren zijn vertegenwoordigd in de raad. Als boerin weet ik wat er in de sector leeft. De agrarische sector is van belang voor onze voedselproductie en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid op het platteland. Ook voor de economie in Midden-Groningen zet ik mij in. Ik wil dat de gemeente zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine ondernemers. Voor bedrijven moet er een speciaal bedrijvenloket komen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Hier wil ik mij graag nog een periode voor inzetten".

Portefouilles:

  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen
  • Omgevingswet / VTH
  • Natuur & landschap
  • Verkeer & vervoer
  • Taakstelling huisvesting statushouders

Projectwethouder: Hoogezand-Noord, Stadshart, Hart van Muntendam & Harkstede/Meerstad

Wethouder voor: Woudbloem, Lageland, Westerbroek, Waterhuizen, Harkstede, Scharmer, Zuidbroek & Muntendam

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.