Het CDA erkent en ondersteunt boeren en tuinders. Zij zijn belangrijk voor onze voedselproductie, een echte topsector voor de lokale economie en het landelijk gebied.
De agrarische sector in Midden-Groningen is zeer divers. Een grote stad met veel monden om te voeden naast de deur geeft de kans voor nieuwe manieren van ondernemen. Het CDA wil dat de gemeente hier een ondersteunende rol in vervult, uitgaand van goede verdienmodellen die ook in de toekomst haalbaar zijn.

Agrarische ondernemers zijn óók ondernemers en moeten dus de kans hebben om genoeg geld te verdienen. Alleen met die basis kunnen boeren ook andere dingen doen voor hun omgeving, de natuur en het milieu. Boerenbedrijven zijn met hun gezinnen belangrijk voor de leefbaarheid van het landelijk gebied, onder meer door hun actieve deelname aan het sociale en culturele leven van de gemeente.

Het CDA wil boerenbedrijven behouden voor de gemeente Midden-Groningen door goed onderhoud van wegen in het landelijk gebied en bestemmingsplannen met genoeg ruimte voor de agrarische sector. Bestaand boerenland willen wij voor boeren beschikbaar houden. Wij willen dat de gemeente bijdraagt aan projecten die zorgen voor de koppeling van natuur, biodiversiteit, plattelandsbeheer en bedrijfsvoering. De gemeente kan dat doen samen met de provincie en waterschappen.

Het CDA is voor het behoud en de ontwikkeling van voormalige agrarische gebouwen, maar wil ook dat er ruimte komt om oude gebouwen te slopen in ruil voor een bouwkavel.
Door het stikstofdossier en de opvolgende maatschappelijke discussie lijken boeren en natuur uit elkaar gedreven te worden. Hoewel wij de ogen niet willen sluiten voor de stikstofkwestie, willen wij in Midden-Groningen werken aan het samenbrengen van boer en natuur.

Het CDA ziet kansen voor het koppelen van boerenbedrijven met recreatie. Wij willen het mogelijk maken dat er open landbouwbedrijven aan de rand van de stad komen. Dat brengt de boer dichter bij de monden die hij voedt. Voor stadbewoners wordt het zo zichtbaarder waar hun voedsel vandaan komt.

Het CDA wil dat de gemeente boeren ondersteunt met het vernieuwen van hun bedrijf. Wij willen dat de gemeente ruimte maakt. Dat moet passen binnen de regels van het rijk en de provincie. Het is niet nodig dat de gemeente daar extra regels bovenop maakt, want de landbouw is belangrijk voor de zorg voor het grote landelijk gebied van Midden-Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.