Jonge mensen kunnen op dit moment nauwelijks een woning vinden. Daarom is het nodig dat de gemeente de leiding neemt.
Door goede afspraken met woningcorporaties zorgt de gemeente voor genoeg sociale huurwoningen. Door op tijd nieuwe bestemmingsplannen te maken voor nieuwbouwwijken kan de gemeente zorgen voor genoeg plek om te bouwen. Wij willen dat er genoeg plek is voor mensen die geen huis kunnen kopen, maar wij willen ook dat er genoeg ruimte is voor nieuwe koophuizen. Zo houden we wijken en dorpen leefbaar. Het CDA wil dat er genoeg betaalbare huizen zijn voor starters. Door samen op te trekken met woningcorporaties in wijkvernieuwingsprojecten wil het CDA wonen in Midden-Groningen aantrekkelijker maken. De afgelopen jaren is dit grootschalig gebeurd in de wijk Gorecht in Hoogezand.

Door gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte en investeringen in huizen door corporaties samen op te laten gaan, ontstaat een mooiere woonomgeving. Op veel plekken zijn vroeger huurhuizen verkocht door corporaties. Huizenblokken waar koop- en huurwoningen gemengd zijn, zijn moeilijker aan te pakken. Het CDA wil dat samen met corporaties onderzocht wordt of het mogelijk is een fonds te vormen voor de opkoop van particulier bezit, dat weer gevuld wordt door de verkoop van de vervangende woningen.
 
De verpaupering die helaas op meerdere plekken in onze gemeente zichtbaar is willen we tegengaan door keiharde aanpak van de huisjesmelkers. Wij willen dat de gemeente alle wettelijke middelen inzet tegen verhuurders die alleen gaan voor winst en geen interesse hebben in het wel en wee van hun huurders en de omgeving.
 
Het CDA wil dat de gemeente energiearmoede aanpakt. We zien inwoners die wel een eigen huis hebben maar geen geld hebben voor verduurzaming van hun woning. Bij stijgende energielasten komen deze mensen in de problemen. Door een slecht energielabel wordt verkoop van het huis bovendien moeilijker. Wij willen dat de gemeente regionale en landelijke partners zoekt voor aanpak van dit probleem.
 
Klimaatverandering gaat de komende jaren grote invloed hebben op onze wijken en dorpen. Hoosbuien waarbij in korte tijd meer water valt dan het riool kan verwerken kunnen zorgen voor wateroverlast. Het CDA wil hier rekening mee houden bij de aanleg van nieuwe wijken. Het riool kan echter niet alles opvangen. In wijken moet genoeg ruimte zijn om water tijdelijk op te vangen, bijvoorbeeld in vijvers en droogvallende sloten (wadi’s). Ook inwoners kunnen helpen, door hun tuin niet volledig te betegelen. Het CDA wil onderzoeken of het mogelijk is om bij nieuwbouw via het bestemmingsplan het maximaal betegelde oppervlak te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.