Wij willen ons hard maken voor het behoud van sportvoorzieningen in de hele gemeente Midden-Groningen. Soms is de overdracht van gebouwen aan verenigingen de beste manier om daarvoor te zorgen. Wij willen dat sport voor iedereen bereikbaar is. Te weinig geld mag geen drempel zijn. De bekendheid van het jeugdsportfonds en het meedoenfonds willen we daarom vergroten.

Sport is er niet alleen voor jongeren. Juist om gezond ouder te worden is genoeg beweging belangrijk. Wij willen daarom dat Midden-Groningen met huisartsen samen blijft werken aan loopgroepen voor ouderen. Ook veilige wandelpaden zijn belangrijk.

Wij willen jongeren in aandachtswijken betrekken bij de samenleving door buurtsportcoaches en cultuurcoaches in te zetten voor activiteiten in de wijken en dorpen. Sport verbindt jongeren onderling en brengt ze in beeld bij medewerkers van de gemeente die in wijken en dorpen op straat actief zijn. Zo helpen we mee te bouwen aan meer samenhang in de samenleving. De buurtsportcoaches doen goed werk in de wijken en dorpen van de gemeente. Helaas is voor hun inzet te weinig geld. Wij willen dat het geld dat de gemeente krijgt voor de buurtsportcoaches ook voor dat doel gebruikt wordt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.