Het CDA kiest voor een gemeente waarin alle inwoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een mooie gemeente waarin en ieder mens telt.

Mantelzorg
Om dat mantelzorgers vaak een te zware taak hebben willen wij dat de gemeente ervoor zorgt dat de zorg tijdelijk overgenomen wordt als zij het even niet redden. Ook in onze gemeente zijn jongeren die naast hun studie mantelzorg verrichten. Het is belangrijk dat deze jongeren de aandacht krijgen die ze verdienen.  Wij willen in de week van de jonge mantelzorger activiteiten voor deze jongeren organiseren, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en zich even niet verantwoordelijk voelen voor de zorg voor een ander. Wij willen dat sociale teams een deel van hun geld in kunnen zetten voor schrijnende gevallen waarin mantelzorgers kopje onder dreigen te gaan door de zorg die ze verlenen.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De gemeente werkt met sociale teams. Wij willen dat zij samenwerken met vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers hoeven geen zorgtaken over te nemen, maar kunnen wél helpen bij het voorkomen dat iemand in de toekomst zorg nodig heeft door een oogje in het zeil te houden. Goede zorg vraagt ook om goede samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners.
Het CDA in Midden-Groningen vindt dat huishoudelijke hulp geboden moet worden aan mensen die dit nodig hebben maar zelf niet kunnen betalen. Zodra de rijksoverheid dat mogelijk maakt willen wij daarom ook naar het inkomen kijken bij nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp.
Wij willen dat inwoners die hulpmiddelen nodig hebben die makkelijk kunnen krijgen, zonder lange procedures met veel papierwerk. Ook willen wij dat inwoners die zorg nodig hebben informatie krijgen over de onafhankelijke cliëntondersteuner. Die is nog te onbekend in Midden-Groningen.

Het gezin
Het gezin is de samenleving in zijn kleinste vorm. In welke samenstelling dan ook, in gezinnen denken mensen om elkaar en zorgen zij samen voor hulp voor wie dat nodig heeft. Het gezin is daarom de beste plek om extra zorg te verlenen. In sommige gezinnen is hulp van meerdere organisaties nodig. Wij willen dat zij samen met het gezin één plan voor de benodigde hulp maken, zodat het gezin zelf de regie houdt. Daarnaast willen wij dat verschillende organisaties die één gezin helpen goed samenwerken en samen een contactpersoon voor het gezin aanstellen.

Mentale gezondheid
De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet regelt het geven van hulp aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig zorg aannemen, maar is juist gericht op het voorkomen van verplichte zorg. Het CDA wil dat de gemeente er voor zorgt dat inwoners in een noodgeval makkelijk en toegankelijk een melding kunnen doen als ze zich zorgen maken om iemand in hun omgeving.

Laaggeletterdheid
Uit onderzoek blijkt dat zestien procent van onze inwoners boven de zestien jaar problemen heeft met lezen. Dat heeft grote gevolgen op de gezondheid, inkomen, meedoen in de samenleving, en het krijgen van werk. De kloof tussen arm en rijk wordt door laaggeletterdheid groter. Wij willen dat zorgorganisaties, clubs en verenigingen geholpen worden bij het herkennen en oplossen van laaggeletterdheid. Ook sociale teams spelen hierin een belangrijke rol.

Armoede en schulden
Helaas zijn er in onze gemeente veel gezinnen met problematische schulden. Hierdoor groeien kinderen op in armoede. Doordat de gemeente een eigen kredietbank heeft, die samenwerkt met sociale teams, kan er veel maatwerk worden geboden en vallen mensen met problemen snel op. Het CDA wil die werkwijze behouden en waar mogelijk nog verder verbeteren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.