Goede scholen zijn de beste manier om te zorgen voor gelijke kansen van kinderen. In het onderwijs worden talenten herkend en stijgen kinderen boven zichzelf uit. Wij vinden dat ouders betrokken moeten zijn bij het onderwijs aan hun kinderen, en staan daarom voor vrijheid van onderwijs. Wij vinden ook dat onderwijs nooit op. Wij zijn voor een leven lang leren, op school, op het werk en ook daarna.

Basis- en voortgezet onderwijs
De belangrijkste taak van de gemeente in het onderwijs is het zorgen voor goede scholen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Midden-Groningen daar veel geld in gestoken. Nu staan bijna overal nieuwe scholen, en kan de gemeente samen met het onderwijs werken de inhoud van het onderwijs.
Bij het maken van plannen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) is daarom veel geld aangevraagd voor het onderwijs. Wij willen dat de gemeente samen met scholen in de komende jaren werk maakt van gelijke kansen voor elk kind. Nu daarvoor geld is kunnen we de kans niet laten liggen.

Een leven lang leren
Leren stopt nooit. Het is belangrijk dat mensen die al een baan hebben zich blijven ontwikkelen. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de overgang naar duurzame energie, zijn er kansen voor werknemers die zich om laten scholen. Wij willen dat gemeente, het onderwijs en werkgevers hierbij samenwerken.

Bibliotheken
In een leven lang leren spelen bibliotheken een belangrijke rol. Zij hebben niet alleen boeken, maar helpen ook bij het wegwijs worden in de digitale wereld. Bibliotheken helpen bij de aanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering, digitale vaardigheden en zijn een plek waar inwoners elkaar ontmoeten. Wij willen dat bibliotheken deze belangrijke plek in de samenleving houden.
Wij willen dat bibliotheken goed samenwerken met scholen en moet ouderenorganisaties. Bibliotheken in de dorpen willen wij waar mogelijk behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.