01 maart 2020

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. Ook Midden-Groningen. Hierover is gestemd in de raadsvergadering van 27 februari 2020.

Het CDA Midden-Groningen is van mening dat er zo min mogelijk regels moeten zijn, maar helemaal zonder afspraken kunnen we niet. We zijn ons bewust van de enorme werkdruk bij de handhavers zoals de politie. We vinden zeker niet dat deze handhavers met de APV in de hand op zoek moeten naar overtreders. Maar als dingen uit de hand lopen is het wel goed om regels te hebben zodat inwoners die zich niet aan de regels houden hierop aangesproken kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld op een verbod voor het dragen van verboden symbolen; het verbieden van een motorclub is lastig, maar hiermee kan je door boetes geven toch een handvat geven om de vestiging van dergelijke clubs lastig te maken. Het CDA heeft ook gepleit voor het vastleggen van regels om overlast in woonomgeving tegen te gaan en voor de aanpak van huisjesmelkers. 

Dit zijn enkele voorbeelden waarom het CDA Midden-Groningen vindt dat het belangrijk is dat er regels zijn vastgelegd in de APV. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.