17 mei 2018

CDA-fractie stelt vragen over zoutwinning

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Midden-Groningen stelt schriftelijke vragen aan het college van B. & W. inzake de zoutwinning door Nedmag. Afgelopen week kwam in het nieuws dat Nedmag de winning van zout eerder stopt omdat er problemen zijn ontstaan met de afdichting van een zoutlaag. De CDA-fractie maakt zich zorgen over de schade voor inwoners en bedrijven in het gebied, maar ook over de drinkwatervoorziening.

De CDA-fractie stelde de volgende vragen naar aanleiding van berichtgeving bij RTV Noord op woensdag 25 april 2018. De problemen bij de zoutwinningsput tussen Tripscompagnie en Borgercompagnie, met mogelijke uitstraling naar Zuidlaarderveen en Kiel-Windeweer, baren ons zorgen. In grote delen van het geschetste gebied is bovendien sprake van gaswinning.

  1. Door de gemeente Veendam is een vergunning verleend aan de firma Nedmag en door deze vergunning zou er schuin geboord kunnen worden naar een zoutvoorraad bij Kiel-Windeweer. In hoeverre heeft het college een reactie gekregen op de zienswijze op deze vergunningverlening? 
  2. Ook was er een commissie waarin verschillende gemeenten een afgevaardigde hebben, waaronder de voormalige gemeente Menterwolde.
    1. Bestaat deze commissie nog?
    2. Heeft de gemeente Midden-Groningen deze zetel overgenomen?
  3. Is het college met ons van mening,  dat ook de problematiek van de zoutwinning schade kan veroorzaken aan de leefomgeving en daarbinnen de bezittingen van onze inwoners en bedrijven?
  4. Is het college met ons van mening, dat een ieder die op wat voor manier deel uitmaakt van dat gebied gecompenseerd moet worden voor de schade die ontstaan is in de periode van zoutwinning en gaswinning?
  5. Is het mogelijk dat door deze mijnbouwactiviteiten de grondlagen dusdanig in beweging komen dat de natuurlijke afsluitingen steeds zwaarder onder druk staan en daarmee onze watervoorziening in gevaar brengt?  
  6. Is het college bereid  over deze problematiek in gesprek te gaan met de gemeente Veendam, het Rijk, Nedmag en de NAM, maar ook het waterschap Hunze en Aa’s en het waterleidingbedrijf Groningen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.