19 oktober 2020

Lichtpuntjes ondanks geldzorgen

Midden-Groningen is toe aan de vierde begroting, en net als de afgelopen jaren horen daar bezuinigingen bij. Het CDA ziet ondanks geldzorgen belangrijke verbeteringen ten opzichte van eerdere jaren, en mooie lichtpunten voor de toekomst.

Verantwoordelijkheid nemen

Het CDA is tevreden dat de financiële positie van de gemeente in deze begroting iets verbetert. Het tekort waar de begroting mee begint is kleiner dan in 2019 en 2020. Vorig jaar was de accountant tevreden over de kwaliteit van de gemeentelijke boekhouding. Dat geeft vertrouwen. Het CDA vindt het belangrijk om juist in tijd van geldzorgen verantwoordelijkheid te nemen voor een solide begroting, om Midden-Groningen goed door te geven. We vinden dat het college daarvoor nu de goede stappen zet.

Zorg

Er komt in de gemeentekas te weinig geld binnen voor onder andere huishoudelijke hulp en jeugdzorg. Wij vinden dat de gemeente toch zo goed mogelijk moet proberen binnen het budget te blijven. We zijn blij met ideeën van het college hierover. Zo komt bijvoorbeeld de gezinshulp terug, die praktische hulp geeft aan gezinnen waar veel hulpverleners over de vloer komen. Zo kunnen dure hulpverleners iets minder ingezet worden in gezinnen die gewoon even hulp nodig hebben. Zo zorgt de gemeente zelf voor betere zorg met minder geld. Tegelijkertijd vindt de CDA-fractie dat er meer geld voor zorgtaken van het rijk moet komen. We blijven dat via onze partij onder de aandacht van de Tweede Kamer en het kabinet brengen.

Nationaal Programma Groningen

Eén van de lichtpuntjes voor Midden-Groningen is het Nationaal Programma Groningen. Nu de gemeente zelf minder geld heeft, hebben we toch extra geld om te besteden aan de aanpak van armoede en verpaupering.

Leefbare dorpen en wijken

Het CDA ziet ook heel veel lichtpuntjes in de dingen die ondanks de geldzorgen behouden kunnen worden. De gemeente blijft investeren in goede sportvelden, in nieuwe scholen. Er blijft geld voor cultuur, voor bibliotheken in de dorpen, voor goed onderhoud van wegen en openbaar groen. Er blijft geld voor extra ondersteuning van de allerzwaksten in onze samenleving. We zijn trots op de vele dorps- en wijkverenigingen in onze gemeente, met allemaal hun unieke bijdrage aan hun eigen omgeving. De gemeente blijft investeren in betere contacten met de wijken en dorpen. Daarom is de begroting van 2021 voor ons ondanks alle zorgen geen begroting om over te somberen, maar om blij mee te zijn en vooruit te kijken.

Erianne van der Burg, fractie-voorzitter CDA Midden-Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.