09 mei 2021

Openingstijden Huis Cultuur en Bestuur verruimen

Motie CDA

Openingstijden gemeentehuis moeten verruimd,
thuisbezorgen documenten mogelijk

Op initiatief van het CDA worden de openingstijden van het gemeentehuis verruimd.
Nu het Huis voor Cultuur en Bestuur bijna klaar is wil de gemeente de balies voor publiekszaken in Muntendam en Slochteren sluiten.

Tot nu toe waren de voormalige gemeentehuizen in Slochteren en Muntendam enkele dagdelen per week geopend voor bijvoorbeeld het aanvragen en ophalen van je rijbewijs of identiteitsbewijs. Dit is een dure en onpraktische oplossing, immers de openingstijden zijn beperkt en het gebouw moet worden onderhouden en verwarmd. Omdat de gemeente veel geld moet bezuinigen, is gekozen om deze locaties te sluiten.

Het CDA Midden-Groningen heeft door middel van een motie de opdracht gegeven aan het college om de openingstijden te verruimen en meer aandacht te vestigen op het thuisbezorgen van documenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.