25 oktober 2017

Regeerakkoord met Anne Kuik & Agnes Mulder

Regeerakoord: Vertrouwen in de toekomst!

Het CDA is toegetreden tot het nieuwe kabinet. Na 200 dagen onderhandelen is er duidelijkheid en perspectief. Sybrand Buma en zijn team hebben namens het CDA hard gewerkt. In alles ademt het akkoord dat de focus ligt op mensen, niet op cijfers. Alleen al daardoor sluiten de nieuwe plannen uitstekend aan op ons verkiezingsprogramma.

Tweede Kamerleden Anne Kuik (Groningen) & Agnes Mulder (Assen)

Kamerleden Anne Kuik en Agnes Mulder zijn trots op het resultaat. Zij lichten het akkoord toe in Hoogezand op maandag 6 november. Of het nu gaat over gaswinning, zorg, veiligheid, belastingen, arbeidsmarkt of duurzaamheid: op al deze terreinen komt duidelijk de inbreng van het CDA naar voren. Laat eens en voor altijd duidelijk zijn dat het CDA duurzaamheidsopgaven niet wegschuift naar volgende generaties. Dat we zorg hebben voor mensen die in de knel komen door flexcontracten. We stáán voor onze krijgsmacht. En ja, bij een onderhandeling met drie andere partijen sluit je compromissen. Het totaalplaatje telt en dat is ronduit sterk.

Locatie, datum & tijd

De avond is alleen voor CDA-leden:
Hotel Faber, Meint Veningastraat 123 te Hoogezand
Maandag 6 november 2017, aanvang 19.30 uur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.