07 januari 2021

Hinderlijke verlichting windmolens Meeden en Zuidbroek

Lees hier onze inbreng over de verlichting van de windmolens bij Meeden en Zuidbroek

Geacht college,

Met realisatie van het nieuwe windpark in Meeden is een project tot stand gekomen waartegen onze inwoners, de raad en uw college zich hebben uitgesproken. De windmolens ontsieren het landschap en verlagen het woongenot van inwoners van onze gemeente.

Nu de molens er staan, wordt duidelijk wat precies de impact op het landschap is. Het was te verwachten dat windturbines van dit formaat van verre te zien zijn. Helaas wordt dat beeld in het donker extra versterkt door felle rode lampen die de duisternis van onze gemeente verstoren, en de molens in de nacht voor velen nog zichtbaarder maken dan overdag. Ook overdag wordt de zichtbaarheid van de molens versterkt. Witte lampen ontsieren dan de horizon.

De lampen zijn aan de molens bevestigd vanwege de luchtvaart, zo hebben wij vernomen. In de zoektocht naar de oplossing voor dit probleem kwamen we een experiment tegen in Zeeland. Hoewel het proces om de lampen van de molens van het windpark Krammer alleen te laten branden als er daadwerkelijk vliegverkeer in de buurt is vertraging opgelopen heeft, biedt dit experiment kansen die in Midden-Groningen meer dan welkom zouden zijn.*

De storende verlichting en het experiment in Zeeland leiden bij ons tot de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de rode lampen die ’s nachts op de windmolens bij Meeden van verre te zien zijn, en de witte lampen die overdag branden, aan moeten staan vanwege de luchtvaart?
  2. Is het college met onze fractie van mening dat de rode lampen die in het donker branden ernstige hinder voor onze inwoners veroorzaken, en de witte lampen overdag de horizonvervuiling door de windmolens versterken?
  3. Is het college bekend met het experiment in Zeeland?
  4. Is het college bereid om bij de verschillende verantwoordelijken, de bouwer en de exploitant van het windpark en de medeoverheden de provincie en het Rijk, te pleiten voor het opstarten van een dergelijk experiment in onze gemeente?
  5. Zo nee, is het college bereid om na de experimentfase, bij succes, zo snel mogelijk een dergelijke oplossing in Midden-Groningen te implementeren, of bij anderen erop aan te dringen dat te doen?
  6. Is het college bereid om de ontwikkelingen in Zeeland op de voet te volgen, en de raad op de hoogte te brengen van de voortgang?

Namens de fractie van het CDA,

Erianne van der Burg-Versteeg

* zie: https://www.windparkkrammer.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200430-PB-Proces-uitschakelen-luchtvaartverlichting-loopt-vertraging-op.pdf

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.