Stelling uit het Kieskompas: Midden-Groningen moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Het CDA in Midden-Groningen is het daar niet mee eens

Wij vinden dat de integratie van nieuwkomers in Midden-Groningen goed gaat, en wij vinden integratie belangrijk. Voor integratie stelt het Rijk geld beschikbaar aan gemeenten. Wij vinden het niet nodig om daar extra geld van de gemeente bij te doen. Mochten zich de komende jaren problemen voordoen met de integratie van nieuwkomers, dan is het uittrekken van extra geld daarvoor wat ons betreft niet uitgesloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.