Stelling uit het Kieskompas: de dorpskernen moet worden afgesloten voor landbouwvoertuigen

Het CDA in Midden-Groningen is het daar niet mee eens

Het afsluiten van alle dorpskernen voor landbouwvoertuigen gaat ons veel ver, en is ook niet uitvoerbaar. Vaak is de weg door het dorp ook de enige weg. Wij willen wel dat er aandacht is voor overlast door zwaar verkeer, en waar mogelijk oplossingen zoeken om dorpskernen te ontlasten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.