Goed openbaar vervoer in onze gemeente zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook wie geen eigen vervoer heeft. Voor korte afstanden is de fiets een schoon en gezond vervoermiddel. Wij willen dat de gemeente werkt aan veilige fietsverbindingen. Met de toename van de snelle e-bikes wordt dit steeds belangrijker.

Goed openbaar vervoer
Het CDA wil zich inzetten voor regionale knooppunten voor openbaar vervoer in de gemeente met goede overstapmogelijkheden en andere voorzieningen, zoals een fietsenstalling met oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen.

Doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer, zoals WMO-vervoer, SW-vervoer en leerlingenvervoer, wordt geregeld in het Publiek Vervoer. De inbreng van de gemeente moet er op gericht zijn dat kwetsbare mensen zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen verplaatsen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om op bezoek te gaan in andere dorpen.

Stadsvervoer
Kleinere dorpen in onze gemeente hebben geen openbaar vervoer. Het is belangrijk dat inwoners van deze dorpen de mogelijkheid hebben het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand te bezoeken of bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan kledingbank Maxima. Als het voor de vrijwilligers van het stadsvervoer mogelijk is, zijn wij daarom voor een uitbreiding van het stadsvervoer.

Wij denken daarnaast dat een buslijn tussen Zuidbroek en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda via Noordbroek een goede toevoeging is. We willen de haalbaarheid daarvan samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe onderzoeken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.