Midden-Groningen is een prachtige gemeente om te ondernemen. In de omgeving van Hoogezand en Sappemeer is al meer dan een eeuw veel industrie. Boeren in het grote landelijke gebied van onze gemeente werken al eeuwen samen met de natuur aan een eerlijke opbrengst van het land. Het CDA wil dat de gemeente grote en kleine werkgevers ondersteunt.

De industrie zorgt voor banen voor onze inwoners, maar de nabijheid van wonen en industrie zet de verhoudingen soms onder druk. Wij vinden dat de gemeente moet blijven werken aan kloppende bestemmingsplannen waarin beide naast elkaar kunnen bestaan. Waar dat niet mogelijk is willen we zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat kan door uitzonderingen te maken in het maximale volume van het geluid bij huizen die al lange tijd in de buurt van fabrieken staan. Ook kan de gemeente samen met bedrijven werken aan de opkoop van woonhuizen op industriegebied.
Wij willen dat het gebied langs de A7 aantrekkelijk blijft voor nieuwe industrie. Dat doen we door te zorgen voor voldoende ruimte voor industrie. Bestaande bedrijven zorgen voor banen bij leveranciers en stuwen zo de lokale economie op. Het CDA wil dat de gemeente werkgevers helpt bij goed contact met de Omgevingsdienst Groningen (ODG), die het verlenen van vergunningen regelt. Nieuwe bedrijven trekken we aan via het netwerk van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het CDA wil dat Midden-Groningen zich daarbij in de kijker speelt.

Ontwikkeling van de Lelylijn
Wij willen dat de gemeente de lobby voor de ontwikkeling van de Lelylijn, die zorgt voor een snelle verbinding tussen Noord-Duitsland en de Randstad, ondersteunt. Een goede verbinding met deze gebieden is belangrijk voor werkgevers in onze gemeente.

Ondersteuning van industriële bedrijvigheid       
Wij koesteren de grote industriële werkgevers in Midden-Groningen. Daarnaast zijn het ook kleine ondernemers en familiebedrijven die zorgen voor economische groei. Wij hebben vertrouwen in mensen en dus ook in onze ondernemers en gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid. Degemeente moet ondernemers ondersteunen in hun ondernemerschap. Wij zijn daarom voor minder regels. Wij willen bedrijventerreinen samen met ondernemers inrichten.

Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine ondernemers. Wij leggen daarbij het accent op de familiebedrijven, want juist deze groep vormt de ruggengraat van onze lokale en regionale economie. Wij willen een gemeente die meedenkt om plannen mogelijk te maken. Voor bedrijven moet er een speciaal bedrijvenloket komen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Wij omarmen maatschappelijke ondernemingen. Deze bedrijven zijn pioniers in een economie die meer draait om welzijn dan om winst, bijvoorbeeld een restaurant voor mensen met een handicap of een coöperatieve supermarkt in een klein dorp. Wij pleiten voor meer ruimte en passende regels voor dit soort bedrijven. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk. Samen met ondernemers in Midden-Groningen willen wij kijken welke behoefte aan beroepsonderwijs er is en dit realiseren in onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.