Via bestemmingsplannen heeft de gemeente grote invloed op de inrichting van wijken dorpen en de uitstraling van het landschap in het landelijk gebied. De omgevingswet vraagt van gemeenten om op een andere manier naar wensen van inwoners en bedrijven te kijken, van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. Wij willen zoeken naar een goede balans tussen regelzucht en het zorgen voor een goede uitstraling van de gemeente.

Door de komst van windmolens en zonneparken is de uitstraling van de gemeente erg veranderd. Het CDA vindt dat voor grote windmolens in Midden-Groningen geen ruimte meer is. De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft besloten dat het zoekgebied voor nieuwe zonneparken in gebieden rond de A7 en de N33 ligt. Daarbuiten zijn wij tegen nieuwe zonneparken, tenzij vanuit een dorp een goed onderbouwt plan met draagvlak komt, bijvoorbeeld voor een dorpszonneparkje voor het stroomgebruik van dorpsbewoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.