Het CDA is bedroefd door het overlijden op 5 februari 2024 van zijn oud-politiek voorman Dries van Agt. Hij is 93 jaar geworden. Hij stierf samen met zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. 

Dries van Agt werd op 2 februari 1931 geboren in Geldrop. Hij volgde het gymnasium-A in Eindhoven. Hierna begon hij aan een studie rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na afronding van de studie is Van Agt een tijd advocaat geweest. Later werd de overstap naar het ministerie van Landbouw en Visserij gemaakt. Eind 1968 nam van Agt kort afscheid van de bestuurlijke wereld en werd hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Van Agt rolde in 1969 de politiek in via zijn studiegenoot Van der Stee en Piet Steenkamp. De eerstgenoemde was voorzitter van de KVP geworden en hij wilde Van Agt zitting laten nemen in een commissie die het nieuwe verkiezingsprogramma ging samenstellen. Steenkamp raakte diep onder de indruk van de manier waarop Van Agt erg ingewikkelde onderwerpen scherp en helder wist uit te leggen. Hij drong er bij zijn partij op aan hem in een volgend kabinet voor te dragen als minister van Justitie, wat inderdaad gebeurde. 

Dries van Agt werd in 1977 de eerste leider van het CDA en was daarna vijf jaar minister-president van Nederland in drie achtereenvolgende kabinetten.

Na zijn opstappen als politiek leider in 1982 werd Dries van Agt Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Later is hij ambassadeur van de Europese Gemeenschap geworden. Hiervoor was hij zowel in Japan als in Amerika gestationeerd.

Van Agt wist de politiek - en zichzelf - te relativeren, maar was tactisch zeer sterk. Zinnen werden zorgvuldig geformuleerd. Hij viel op door zijn kleurrijke en soms archaïsche taalgebruik.

CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal: “Van Agt was de eerste leider van het CDA en 5 jaar premier. Een markante man, die vanuit diepe overtuigingen politiek bedreef. Bij Van Agt stonden de waarden van politiek en onze democratische rechtsstaat hoog in het vaandel. Een man die altijd oog hield voor kwetsbaren. Het CDA is Dries van Agt zeer dankbaar voor het vele werk dat hij voor ons land en voor het CDA heeft verricht.”

Waarnemend partijvoorzitter Mark Buck: “Dries van Agt is van onschatbaar belang geweest voor de ontwikkeling van de christendemocratie. Als eerste lijsttrekker heeft hij duidelijk richting gegeven aan de politieke koers van onze partij. Die zich stevig in het midden van de politiek profileert. Ook in zijn latere functies heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het versterken van de Nederlandse democratie. Daarvoor zullen we hem altijd dankbaar blijven.”

Het bestuur van het CDA en de CDA-Tweede Kamerfractie wensen hun kinderen, kleinkinderen en anderen die hen lief waren veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

 

Een uitgebreid In Memoriam, geschreven door PG Kroeger, lezen? Klik hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.