16 januari 2017

CDA Eindhoven versterkt landelijk verkiezingsprogramma

Op zaterdag 14 januari 2017 vond in Barneveld het verkiezingscongres van het CDA plaats. Tijdens het congres werd het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer behandeld. Het verkiezingsprogramma is opgebouwd rond vijf hoofdthema’s: zorg voor elkaar, eerlijke economie, een sterke samenleving, familie en gezin en waarden en tradities.

Nadat op 12 oktober 2016 het CDA het concept-verkiezingsprogramma bekend maakte, was het aan de leden van de honderden CDA-afdelingen om met voorstellen en wijzigingen (in de politiek: amendementen) te komen om het programma nog beter te maken. Over die voorstellen en wijzigingen werd tijdens het verkiezingscongres gediscussieerd en uiteindelijk gestemd. 

Het CDA Eindhoven kwam met drie amendementen: een over de bereikbaarheid van de Brainport-regio, een over het meer voorkomen van suïcides en een over het versterken van de relaties in het Koninkrijk.

Bereikbaarheid Brainport-regio

Het CDA Eindhoven vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid van de Brainport-regio Eindhoven, als belangrijke economische groeimotor van Nederland, snel verbeterd dient te worden. Dagelijks staan er enorme files op de A2, A58 en A67 rondom Eindhoven en het is onacceptabel om de verkeersproblemen tot 2022 (dan pas worden de wegen verbreed) te laten bestaan. Helaas werd dit amendement niet gesteund door de meerderheid van de leden, omdat het te specifiek is voor een to-the-point verkiezingsprogramma.

Voorkomen suïcides

We lezen de laatste jaren helaas steeds vaker dat jongeren, maar zeker ook volwassenen, zich van het leven beroven. Het aantal suïcides is nog nooit zo hoog geweest en het komt voor in alle lagen van de maatschappij. Het CDA Eindhoven maakt zich enorm veel zorgen over deze ontwikkeling en vraagt om actie ter voorkoming hiervan. Gelukkig bleken wij niet de enige: het amendement werd per acclamatie aangenomen. Een goede zaak.

Versterken relaties Koninkrijk

Nederland is door de gedeelde geschiedenis verbonden met de Koninkrijksleden in het Caribische gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten). In de ogen van het CDA Eindhoven werd die relatie vrij negatief verwoord in het concept-verkiezingsprogramma. Om het belang van de sterke banden en de goede samenwerking te benadrukken stelden wij de volgende toevoeging voor: ‘het is van belang om de wederzijdse verbanden met de eilanden binnen het Koninkrijk te versterken, op het gebied van kennis, culturele en economische samenwerking, om van elkaar te leren en te versterken’. De leden van het CDA waren het met ons eens: ook dit amendement werd per acclamatie aangenomen.

Met het aannemen van twee van onze drie amendementen voor het verkiezingsprogramma kijken wij terug op een geslaagde dag. Het programma biedt een fundamentele analyse van wat er vanuit onze christendemocratische visie op de samenleving mis gaat, beter kan of anders moet. Dat zijn de grote keuzes die we maken voor het land dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Het CDA Eindhoven is er van overtuigd dat we met onze plannen Nederland beter maken!

Remco van Dooren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.