Waar wij ons hard voor maken in Gestel

- Ondanks vele acties blijft het bijzetten van afval rondom containers een groot probleem (zoals bijvoorbeeld bij de Offenbachlaan). We zorgen ervoor dat de containers zonder pasje te openen zijn en vaak geleegd worden. We laten speciale handhavers de afvalzakken openmaken en beboeten de vervuiler. En als dat nog niet werkt, plaatsen we cameratoezicht.

- Er wordt ruimte gemaakt in het buurthuis waar mensen die voor overlast op straat zorgen een kopje koffie kunnen komen drinken. Hulpverleners kunnen dan meteen een praatje maken met deze mensen. 

- Onoverzichtelijke verkeerssituaties en kruisingen worden indien nodig aangepakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kruisingen bij het Franz Leharplein. 

- We gaan het gras bij het voetbalveld achter het van Maerlant Lyceum opknappen. 

- Om overlast in Gestel te voorkomen, wordt gekeken naar een goede spreiding van maatschappelijke opvang in de hele stad. 

- Het Kastelenplein pakken we grondig aan met een opwaardering van het bestaande winkelcentrum en het gebied erom heen en met het toevoegen van woningen. 

- De overlast van dronken en verwarde personen rondom het Franz Leharplein pakken we aan.  

- Er wordt veel te hard gereden in de buurt, zoals op de Gestelsestraat, Hoogstraat en Schumannstraat. Er komen snelheidscontroles en verkeersremmende maatregelen en als dat niet helpt, passen we de inrichting van wegen aan.  

- Bewoners van Blaarthem en omgeving mogen niet lijden onder het vele verkeer dat naar de coffeeshop rijdt. We passen de wegstructuur hierop aan. 

- In Blaarthem willen we een buurthuis en meer speelplekken voor de jeugd. 

- In te veel straten is sprake van grootschalige kamerverhuur en woningsplitsing. We handhaven op de 30-meter regel en illegale kamerverhuur en voorkomen dat de woningen in de wijk nog meer onderverdeeld worden in te verhuren kamers. 

- We verhogen de inzet van handhaving op drugsdealers, zoals bijvoorbeeld in de Genderbeemd en Genderdal.

Onze bestuursleden in Gestel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.